Célunk

Célunk az otthoni kereteket mintázó magas színvonalú gondozás és a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő tanulás. A gyermekeknek jó közérzetet, barátságos, őszinte légkört teremtünk, mely elősegíti személyisége kibontakoztatását, fejlődését.

Küldetésünk:

  • segítségnyújtás a munkába visszatérő szülőknek,
  • túlterhelt  többgyermekes kismamáknak,
  • az egyedüli gyermekek alkalmazkodó képességének segítése,
  • közösségbe szoktatás a zökkenőmentes óvodába lépéshez,
  • a szocializálódás elősegítése.
  • a 2-5 éves gyermekek tehetséggondozása kis létszámú csoportba egyéni és csoportos foglakoztatássa l/ok-okozati összefüggések megláttatása, türelmük-és  önbizalmuk fejlesztése.
  • iskolaérettség felmérése 5 éves kortól

 


Vissza